Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i els propòsits predeterminats per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i propòsits més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Category

Trainer data

Trainer qualifications, experience, professional development plans and activities.


Propòsit

Trainer qualifications and experience

Standards for Registered Training Organisations (RTOs) 2015

Clause 1.13

In addition to the requirements specified in clause 1.14 and clause 1.15, the RTO’s training and assessment is delivered only by persons who have: a) vocational competencies at least to the level being delivered and assessed b) current industry skills directly relevant to the training and assessment being provided c) current knowledge and skills in vocational training and learning that informs their training and assessment.

Clause 1.16

The RTO ensures that all trainers and assessors undertake professional development in the fields of the knowledge and practice of vocational training, learning and assessment including competency-based training and assessment.

Període de retenció
7 anys
Lawful bases
Obligació legal (GDPR Art 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Usuaris

Category

Trainer data

Trainer qualifications, experience, professional development plans and activities.


Propòsit

Trainer qualifications and experience

Standards for Registered Training Organisations (RTOs) 2015

Clause 1.13

In addition to the requirements specified in clause 1.14 and clause 1.15, the RTO’s training and assessment is delivered only by persons who have: a) vocational competencies at least to the level being delivered and assessed b) current industry skills directly relevant to the training and assessment being provided c) current knowledge and skills in vocational training and learning that informs their training and assessment.

Clause 1.16

The RTO ensures that all trainers and assessors undertake professional development in the fields of the knowledge and practice of vocational training, learning and assessment including competency-based training and assessment.

Període de retenció
7 anys
Lawful bases
Obligació legal (GDPR Art 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Categories de curs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció