Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Trainer data

Trainer qualifications, experience, professional development plans and activities.


Amaç

Trainer qualifications and experience

Standards for Registered Training Organisations (RTOs) 2015

Clause 1.13

In addition to the requirements specified in clause 1.14 and clause 1.15, the RTO’s training and assessment is delivered only by persons who have: a) vocational competencies at least to the level being delivered and assessed b) current industry skills directly relevant to the training and assessment being provided c) current knowledge and skills in vocational training and learning that informs their training and assessment.

Clause 1.16

The RTO ensures that all trainers and assessors undertake professional development in the fields of the knowledge and practice of vocational training, learning and assessment including competency-based training and assessment.

Saklama süresi
7 yıl
Yasal dayanaklar
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.

Kullanıcılar

Kategori

Trainer data

Trainer qualifications, experience, professional development plans and activities.


Amaç

Trainer qualifications and experience

Standards for Registered Training Organisations (RTOs) 2015

Clause 1.13

In addition to the requirements specified in clause 1.14 and clause 1.15, the RTO’s training and assessment is delivered only by persons who have: a) vocational competencies at least to the level being delivered and assessed b) current industry skills directly relevant to the training and assessment being provided c) current knowledge and skills in vocational training and learning that informs their training and assessment.

Clause 1.16

The RTO ensures that all trainers and assessors undertake professional development in the fields of the knowledge and practice of vocational training, learning and assessment including competency-based training and assessment.

Saklama süresi
7 yıl
Yasal dayanaklar
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.

Kurs kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kurslar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı